Tanulmány
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

I. A megye közigazgatásának történelmi előzményei

I.1. A Jászkun Kerület közigazgatásának története

I. 1.1. A jászok

A megye Zagyva parti részén megtelepedett jászok ideköltözésének módja és ideje a mai napig tisztázatlan. Nyugodtan kijelenthetjük ezt annak ellenére, hogy méltán elismert kutatók sora próbálta tisztázni a népcsoport e tájra kerülését. A kérdés azért is érdekes mert a jászok (és kunok) különleges, a magyarországi feudális függésben élő parasztságtól eltérő közjogi helyzetben éltek. Az eltérő jogállás két legfontosabb pontjának a nemesekével egyenlő szabadságot, és az ország nádorának bíráskodása alá tartozást vélték...

>>>


II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 – 1944 között

II. 1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 és 1905 között

II. 1.1. A közigazgatási reformok hatása a területrendezés előtt. A törvényhatósági és községi törvény következményei a Jászkun Kerület igazgatására

A kiegyezés utáni évtizedekben a konzervatív-liberális politikai erők – a modern közigazgatási rendszer kiépítése érdekében – a közigazgatás fokozatos centralizációját tűzték napirendre.[1]Az 1870-es években a kormányzati szerepkört betöltő Szabadelvű Párt és a parlamenti ellenzék egyaránt a modern nyugat-európai polgári intézményrendszer megteremtését tekintette egyik fő feladatának...[1] Magyarország története 1848-1890. I-II. köt. (Főszerk.: Kovács Endre) Bp., 1979. 1229-1238. p.

>>>


III. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása a második világháború után

III. 1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1944-1950 

Az 1944 és 1945 fordulóján megyénkben lezajlott hadműveletek alatt a polgári közigazgatás széthullott. A hatályba lépő különleges közigazgatási jogszabályok értelmében az önkormányzatok szüneteltek, a tisztviselők többsége elhagyta szolgálati helyét és nyugatabbra menekült... 

>>>Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo