Szeptemberi hónap dokumentuma
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

A fegyveres erők napja (volt)...


E havi dokumentumunk a Belvárosi Általános Iskolából a Levéltárnak átadott rajnapló részlet. A „Bartók Béla-raj” minden tanévben naplóbejegyzésekkel, rajzokkal, beragasztott dokumentumokkal örökítette meg a nevezetesebb ünnepeket, évfordulós megemlékezéseket és egyéb iskolai eseményeket a hulladékgyűjtéstől kezdve a kirándulásokig bezárólag. Lentebb az 1980-1981-es és az 1982-1983-as tanévből két oldalt közlünk szkennelve, melyek egyaránt a Fegyveres Erők Napjáról tudósítanak.

Az idősebb generáció tagjainak még ismerősen csenghet a megnevezés és a hozzá fűződő dátum is, annak ellenére, hogy mára már mindkettő megváltozott.

Az ünnepség gyökerei a Rákosi-rendszerig nyúlnak vissza. 1951. június 1-jén a Magyar Honvédség neve Magyar Néphadseregre változott. November 7-től a „bajtárs” megszólítást is új formula, az „elvtárs” váltotta fel. A Minisztertanács ugyanezen évben arról is határozatot hozott, hogy a szovjet Vörös Hadsereg Napja mintájára hazánkban is bevezetik a Néphadsereg Napját, melyet ezentúl szeptember 29-én, az 1848-49-es szabadságharc első győztes csatája, a Pákozdi ütközet évfordulóján ünnepelt az ország.

Mikor és miért lett a Néphadsereg Napjából Fegyveres Erők Napja? Az átkereszteléséről az interneten csak annyi információt találunk, hogy mindez „később” történt. De mégis melyik évben? A választ a megyei és országos napilapokból egyértelműen kideríthetjük. Mind a Szolnok Megyei Néplap, mint a Népszabadság megemlékezett szeptember 29-én az évfordulóról. 1960-ban még, mint Néphadsereg Napját ünnepelték, 1961-ben viszont már mindkét újság Fegyveres Erők Napjáról ír. Az új megnevezés tehát egyértelműen az 1961-es évtől volt használatban.

Ugyanakkor nem csupán egyszerű névváltozásról volt szó, hiszen az ünnepség jellege is megváltozott, melyre az új megnevezés is utalt. Ezt követően már nem csak a hadsereg, hanem más fegyveres testületek, a határőrség, a rendőrség és a munkásőrség is az ünnepelt szervezetek közé került. A változtatás Czinege Lajos miniszterségének kezdetéhez köthető, hiszen a karcagi születésű kommunista politikus épp 1960-tól volt 1984-ig honvédelmi miniszter. Czinege ezt megelőzően aktívan részt vett az 1956-os forradalom leverésében, 1957 januárjától a munkásőrség megszervezését is irányította. Nem véletlen tehát, hogy épp az ő minisztersége idején került be a munkásőrség is a szeptember 29-én ünnepelt szervezetek körébe.

Szolnoki specialitás, hogy 1963 szeptemberétől, a Fegyveres Erők Napjához igazodva, azt egy héttel megelőzve, minden évben helyi programsorozatot is szerveztek. Ekkor indult útjára a „Tiszaligeti Napok”, mely kezdetben ifjúsági sport és kulturális programokat, illetve fegyverbemutatót kínált az érdeklődőknek. Az ünnepséget a városi KISZ és MHS a fegyveres erők alakulataival közösen szervezte meg. A rendezvény célja az volt, hogy a katonai bevonulás előtt álló sorköteles fiatalok jobban megismerkedhessenek a fegyverekkel és a katonai élettel.

Az 1980-as évek végén a Tiszaligeti Napok arculata megváltozott. Az ifjúság honvédelmi nevelése helyett jellegében mindinkább a civil szabadidősportra helyeződött a hangsúly.

De a rendszerváltozás a Fegyveres Erők Napjának történetében is újabb fordulatokat hozott. Első lépésként, 1990. március 15-én, hadseregünket átkeresztelték Magyar Honvédségre, majd 1992-ben a Magyar Honvédelem Napjának a dátumát is megváltoztatták. Május 21-re, Buda 1849-es visszafoglalásának évfordulójára tették át az ünnepséget, tekintettel önállóvá váló délszláv szomszédunk, Horvátország érzékenységére. Az évek múlásával azonban szeptember 29-ét is újból ünnepelni kezdte a honvédség, igaz, új köntösbe bújtatva, mint a Szárazföldi Haderők Napját. Így tehát mostanra két ünnepséggé alakult át a többszörösen átnevezett Fegyveres Erők Napja. Van egy teljes haderőt felölelő május 21-én, és egy fegyvernemi szeptember 29-én.

Csönge Attila főlevéltáros, igazgató

 

Források és ajánlott irodalom:

http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35089985

http://www.nimrod-mohacs.hu/content/szeptember-29

http://hu.metapedia.org/wiki/1956_megtorl%C3%B3i

http://tiszaligetinapok.hu/tortenet/

http://onkormanyzat.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_102378

 

A „Bartók Béla-raj” naplója, 1980-as évek

Szolnok Megyei Néplap, 1960. szeptember 29.

Szolnok Megyei Néplap 1961. szeptember 29.

Népszabadság, 1960. szeptember 29.

Népszabadság 1961. szeptember 30.

Szolnok kulturális programajánlója, 1984.

 

 


Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo