Nyomtat        - www.szolarchiv.hu
:: HU :: A hónap dokumentuma :: 2013 ::

Október
2013-10-17 12:34

Aki „kert-vármegyéről” álmodott...

A második világháborút követő években rövid idő alatt több főispán is váltotta egymást Jász-Nagykun-Szolnok vármegye élén. 1946 novemberében egy tanulatlan kubikost, Földi Istvánt ültette pártja, a Magyar Kommunista Párt, a főispáni székébe. Kinevezésében paraszti származása és korábbi, a munkáspárt szempontjából igen sikeres tevékenysége, megbízhatósága játszotta a fő szerepet. E kinevezéssel az MKP célja – az 1947-es választási kampány előkészületeként – a kisbirtokos parasztság bizalmának, később szavazatainak megszerzése volt. E cél elérése érdekében a kis- és középparasztság megnyerését célzó propagandisztikus jelszavakat hirdettek meg. Földi István pedig működése kezdetétől minden erejét latba vetette, hogy a megye közellátási nyomorán és a kisparasztok terhein ne csak szavakban, hanem ténylegesen is enyhítsen. Eközben pártja utasítására tisztogató munkát is végzett a közigazgatás szervezetében és sikerült fokozatosan egyre több kommunistát vezető pozícióba juttatnia. Működéséről első jelentését 1947. április 21-én tette feletteseinek. A most közreadott dokumentum a választásokat megelőző, 1947. június 10-én készült beszámolója, ami tevékenységének fő súlypontjait és legfontosabb távlati tervét, a belterjes, kisbirtokos gazdálkodás fellendítését egyaránt jól összefoglalják. Az általa őszintén képviselt álmok, a virágzó mezőgazdaság, jómódú parasztság gondolatának valóra váltására azonban nem nyílt lehetősége, mivel a Magyar Kommunista Párt vezetésének az 1947-es választási győzelmet követően már nem volt tovább szüksége a kampányban hangoztatott parasztpolitikára. A politikai hatalom megszerzését követően az önálló gazdálkodás támogatása helyett 1948 nyarán meghirdették a szövetkezetesítést és a kuláküldözést. Így 1948 végére az öntözéses, belterjes, kisbirtokos gazdálkodást támogató főispán politikailag teljesen elszigetelődött, személyét saját pártján belülről is egyre több támadás érte, ezért helyzetét felmérve végül maga kérte felmentését hivatalából. Földi Istvánról és az MKP parasztpolitikájáról az érdeklődők részletes tanulmányt olvashatnak majd a levéltári évkönyv, a Zounuk várhatóan a tél folyamán megjelenő következő, 28. kötetében.

Összeállította: Csönge Attila főlevéltáros, mb. igazgató-helyettes

 
 

MNL JNSZML Főispáni helyzetjelentések ir. 870/1947

Földi István arcképe

(forrás: Bicskei Gábor: A nyughatatlan főispán. Budapest. 1985.)

Kapcsolat: 5000 Szolnok, Pozsonyi u. 40-42.
Telefon: +36 56 421-404, +36 56 344-161
E-mail: leveltar@szolarchiv.hu

copyright© 2009. www.szolarchiv.hu                     Powered by SiteEngine Wombat